Cursusvoorwaarden

van een creatieve cursus bij CREA Uithoorn

Je kunt je alleen aanmelden voor een cursus door een ondertekend inschrijfformulier in te zenden.

Betaling: Door ondertekening van het inschrijfformulier verplicht je jezelf om het cursusbedrag over te maken op bankrekeningnummer NL 89 RABO 0378 525 336 t.n.v. St. CREA te Uithoorn, onder vermelding van je naam, cursus en docent.

Bij een cursus van 24 lessen mag je in twee termijnen betalen: de eerste helft vóór aanvang van de cursus en de tweede helft vóór 1 februari. Bij een cursus van 8 tot 12 lessen dien je het hele bedrag vóór aanvang van de cursus te betalen.

Je inschrijving geldt uitsluitend voor de totale cursusduur. Plaatsing geschiedt in volgorde van ontvangst van het inschrijfformulier en de betaling.

Stichting CREA behoudt zich het recht voor een cursus af te gelasten bij onvoldoende inschrijvingen. Restitutie van het betaalde cursusgeld vindt plaats door overmaking op je bankrekening.

Annulering: Inschrijvingen kunnen alleen schriftelijk of per e-mail aan crea@xs4all.nl worden geannuleerd. Daarbij geldt de volgende bepaling: kosteloos annuleren is alleen mogelijk tot één week (7 dagen) vóór aanvang van de cursus.

Materiaalkosten zijn niet bij het cursusgeld inbegrepen, tenzij anders vermeld op de website www.crea-uithoorn.nl.

Aansprakelijkheid: Stichting CREA stelt zich niet aansprakelijk voor schade aan personen en/of eigendommen, noch voor vermissing van persoonlijke goederen, door welke oorzaak ook, tijdens de door haar georganiseerde activiteiten.

Terugbetaling: Indien Stichting CREA een cursus tussentijds moet beëindigen wegens overmacht, vindt restitutie alleen pro rato plaats. Restitutie vindt uitsluitend plaats door overmaking op je bankrekening.